Åbningsbalancer

Når du opsætter en ny forretning hos os, tager vi os af bogføringen fra og med startdatoen. Vi justerer dog ikke automatisk åbningsbalancer for tilgodehavender hos indløsere samt balancekonti for gavekort.  

Det er derfor vigtigt, at du eller din bogholder finder og afstemmer de korrekte tilgodehavender hos dine indløsere, således de stemmer overens med de faktiske saldi. 

Starter du f.eks. med Storebuddys bogføring per 01. januar, så skal du afstemme dine konti per. 31. december

Stemmer den bogførte saldo på disse konti ikke overens med den du kan beregne, så skal du konsultere med din revisor eller bogholder ift. hvor differencen skal flyttes hen i regnskabet. 

Konkret skal du: 

  • Afstemme saldoen på dine balance-konti. Dette skal gøres for hver indløser-tilgodehavendekonto i dit regnskabsprogram. Saldoen beregnes og afstemmes ved at finde summen af captures og refunds, der ikke er udbetalt/modregnet af indløseren per den givne dato. Alle indløsere har systemer hvor det er muligt, at se lister over både enkelt-transaktioner og udbetalinger. Det er disse der anvendes til formålet.
  • Afstemme balancen for udestående gavekort, så den stemmer. Anvender du eksempelvis Shopify, så er det muligt at finde en specifikation af saldoen på gavekort. Du kan dermed finde frem til hvad den korrekte saldo i regnskabet bør være.