Håndtering af "partially_paid" i Shopify

I Shopify kan ordrer have status "partially_paid". Det får en ordre eksempelvis, hvis:

  1. Ordren er delvist leveret
  2. Hele ordren er leveret, men kun en del af betalingen af captured

Herunder kan se, hvordan vi håndterer bogføringen i de to tilfælde. 

VIGTIGT: Uagtet årsagen til, at ordren har status partially_paid, vil hele ordren blive bogført (hvis du har fulgt guiden Hvilken Shopify ordrestatus skal jeg vælge som bogføringsstatus i min automatiseringsprofil?).

1. Ordren er delvist leveret

Hvis ordren er delvist leveret  afgøres det videre forløb af, hvorvidt resten af ordren leveres på et senere tidspunkt. 

Hvis de varer, som endnu ikke er leveret, bliver leveret på et senere tidspunkt, skal der ikke foretages yderligere handlinger. Du skal her være opmærksom på, at kontoen "Fordeling af betalinger" ikke vil være i balance. Da der er bogført mere omsætning (hele ordren er bogført), end der er bogført betalinger (da kun delbetalingen er bogført). 

Hvis resten af ordren ikke leveres skal der oprettes en refundering i Shopify. Det er vigtigt, at der oprettes en refundering, hvor der ikke sker en tilbagebetaling til kunden (da kunde jo ikke er opkrævet betaling for de varer, der ikke er afsendt.  

2. Hele ordren er leveret, men kun en del af betalingen af captured

Hvis du har lovet kunden en rabat (som ikke kan angives på ordren, da den er låst i Shopify), og du vælger at fratrække rabatten i betalingen. Så vil ordren stå som partially_paid i Shopify. 

Da man ikke kan se, hvilken del af salget, som "rabatten" relaterer sig til, kan vi kun bogføre hele ordren. Derved er der ikke balance mellem omsætningen og betalinger.

Du skal her være opmærksom på, at kontoen "Fordeling af betalinger" ikke vil være i balance. Da der er bogført mere omsætning (hele ordren er bogført), end der er bogført betalinger (kun delbetalingen er bogført). 

For at skabe balance, skal der oprettes en refundering, hvor der ikke sker en tilbagebetaling til kunden (da kunde jo ikke er opkrævet betaling for de varer, der ikke er afsendt.