Hvor finder jeg finansbilag / transaktioner i Billy?

Du finder alle bogførte transaktioner i Billy ved at logge ind og klikke på:

  • Bogføring i menuen
  • I den nye menu klikker du på Transaktioner

Her kan du fx søge efter finansbilag. Det kunne fx være en betaling:

Hvis du klikker dig ind på finansbilaget, kan du se alle transaktionerne i det respektive finansbilag.