Differencer mellem ordre- og fakturatotalen?

Hvorfor er der kan forekomme øre-differecer mellem ordre- og fakturatotalen.

Regnskabsprogrammerne arbejder desværre kun med to decimaler. Derudover angiver vi ofte salgspriserne eksklusive moms i regnskabssystemerne, hvorefter de pålægger moms. 

Disse samt flere cases giver desværre ofte anledning til små øre-differerencer mellem ordre totalen, og totalbeløbet på den faktura vi opretter i regnskabsprogrammet. 

Dette kan rent teknisk/matematisk ikke undgås, så længe bogføringen sker på baggrund af faktura oprettelse i regnskabsprogrammerne. 

Vi har derfor gennem en længere periode arbejdet på en løsning, således vi kan bogføre ordrer, med disse difference fejl via kassekladden / finansbilag, da vi via denne metode kan sikre automatisk bogføring alle salg.

Du kan se i guiden Omsætning og moms, hvordan du skifter til bogføring via finansbilag. 

Hvordan får jeg salget bogført?

Som sagt anbefaler vi, at du skifter til bogføring via finansbilag. Men ønsker du ikke det, kan du oprettet fakturakladden i regnskabsprogrammet ved at følgende denne guide:

 • Log ind i Storebuddy
 • Klik på "konto" og vælg din "forretning"
 • Klik på "Bogføring"  til venstre i sidemenuen  
 • Klik på "Salg" i sidemenuen
 • Søg eller find den ordre, det drejer sig om. Klik på linjen, så den åbnes.
 • Klik på "Overfør som fakturakladde"
 • Fakturakladden kan herefter håndteres manuelt i regnskabet.

Deaktiver validering

Hvis du vil undgår, at bogføringen standses kan du deaktivere valideringen af, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ordre- og fakturatotalen (og derfor også momsen).

Hvis du fravælger denne service, vil alle fakturaer automatisk blive godkendt - uagtet eventuelle differencer. 

Ønsker du at deaktivere valideringen, kan du følge denne guide:

 • Log ind i Storebuddy
 • Klik på "konto" og vælg din "forretning"
 • Klik på indstillinger til venstre i sidemenuen 
 • Klik på "Håndtering af salg til betaling via kontooverførsel eller FI-kort (herunder afsendelse af EAN-faktura) "
 • Klik på Vis mere, på den automatisering, som du ønsker at rette
 • Klik på Ret automatisering
 • Ved punkt 3 (Handling) finder du følgende to knapper der skal slås fra
  "Fakturakontrol Ved aktivering analyseres fakturaen automatisk for momsfejl og afrundingsdifferencer. Opdages en fejl godkendes fakturaen ikke, men efterlades som fakturakladde (igangværende faktura)."
  "Slet fakturakladder hvor fakturakontrollen finder fejl"
  Angiv hvorvidt fakturakladder skal slettes, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
 • Når ændringen er gemt, kan du genstarte bogføringen af de berørte ordrer ved at klikke dig ind på ordrerne i Storebuddy og klikke på "Genstart automatisk bogføring". Drejer det sig om mange salg kan du skrive til os, så kan vi sætte et job i gang, så kan tage alle berørte ordrer (: