Hvorfor er der forskel på mine faktura- og ordrenumre i regnskabsprogrammet?

Som udgangspunkt er ikke muligt, at benytte din webshops ordrenumre, som fakturanumre i dit regnskabsprogram.

Der er mange folk der sidder og fakturerer løbende ved siden af deres webshop inde i regnskabsprogrammet. Det vil sige, at de fakturaer der oprettes manuelt i regnskabsprogrammet, hurtigt vil komme til at hugge et nummer i din rækkefølge. Dermed kan ordrenummeret ikke længere være fakturanummeret. 

 

Derudover, så oprettes der også ordre i din webshop som efterfølgende slettes og dermed ikke bogføres. Det resulterer selvfølgelig i at, der kommer til at opstå huller i din nummerserie. 

 

Dette er dog en helt valid grund til at der er huller i serien. Så længe du kan vise skat, at hullerne i serien skyldes annullerede ordre, så bure de være glade. Kravet om fortløbende nummerering eksisterer for at de har hhv. Transaktions - og kontrolspor.