Momspligt ved salg af varer og ydelser i EU

Af skat.dk fremgår nedenstående regler for, hvornår du ikke behøves opkræve moms på salg inden for EU.

Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal du normalt ikke opkræve dansk moms. Køberen skal selv beregne og betale moms i det EU-land, hvor han har sin virksomhed.

Hvis du er I tvivl om, hvorvidt du skal opkræve moms til en kunde, så kan du benytte denne EU-service til at kontrollere det.

Som det fremgår af listen, er det et krav, at landet, som varen/ydelsen leveres til, er med i EU-samarbejdet om udveksling af momsoplysninger. Medlemslisten fremgår herunder.

 • Slovakiet (SK)
 • Slovenien (SI)
 • Sverige (SE)
 • Rumænien (RO)
 • Portugal (PT)
 • Polen (PL)
 • Holland (NL)
 • Malta (MT)
 • Letland (LV)
 • Luxembourg (LU)
 • Litauen (LT)
 • Italien (IT)
 • Irland (IE)
 • Ungarn (HU)
 • Kroatien (HR)
 • Frankrig (FR)
 • Finland (FI)
 • Spanien (ES)
 • Estland (EE)
 • Danmark (DK)
 • Tyskland (DE)
 • Tjekkiet (CZ)
 • Cypern (CY)
 • Bulgarien (BG)
 • Belgien (BE)
 • Østrig (AT)
 • Grækenland (GR)

Af nedenstående kan du se betingelserne for at sælge momsfrit (Kilde: skat.dk):

Dokumentationskrav ved varehandel

Du skal kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til et andet EU-land. Dokumentationen kan være i form af en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra fragtfører eller speditør.

Hvis køber selv står for eller arrangerer transporten (afhentningskøb), kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i det andet EU-land.

Dokumentation for transport til et andet EU-land, er som udgangspunkt en betingelse for, at salget kan ske uden dansk moms. Ved udlevering af varerne har sælger mulighed for, at udstede faktura med dansk moms, og senere udbetale momsen til køber, når dokumentationen er modtaget fra køber.

Vær opmærksom på, at der gælder skærpede dokumentationskrav for afhentningskøb, hvor der sker fuld betaling enten inden eller i forbindelse med afhentning af varerne.

Du kan læse mere om reglerne i den juridiske vejledning.

Dokumentation for købers identitet, herunder verifikation af momsnummer

Den person, der afhenter varerne, skal allerede i forbindelse med udleveringen af varerne forsyne sælgeren med supplerende oplysninger, som gør det muligt at identificere den, der afhenter varerne.

Det kan fx være kopi af kørekort eller lignende dokumentation. Hvis ikke dokumentationen er forsynet med læselig underskrift, skal personen også kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne.

Verifikation af købers momsnummer - gælder både ved handel med varer eller ydelser

Sælger skal verificere, om det momsnummer i det andet EU-land, som køber har oplyst, er gyldigt. Sælger skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Købers land fastsætter, hvordan den elektroniske bekræftelse af købers navn og adresse finder sted. Det kan fx være i VIES.

Med hensyn til undersøgelse af købers navn og adresse har sælger først pligt til at anvende faciliteten, når kundens medlemsstat stiller den til rådighed. Af tekniske grunde kan danske virksomheder ikke tjekke spanske og tyske køberes navne og adresser i VIES.

Opbevaring af dokumentation

Sælger skal opbevare købererklæring og dokumentation for købers henholdsvis købers repræsentants identitet, herunder dokumentation for at sælger har verificeret momsnummeret på salgstidspunktet i 5 år.

Særlige fakturakrav
Skriv køberens momsnummer på fakturaen og noter, at køberen skal beregne moms af købet. Det gør du fx ved at skrive "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge" for ydelser eller "momsfritaget" eller "free of VAT" for varer.
Oplys værdien af det samlede salg i perioden i momsangivelsens rubrik B - Varer eller ydelser.

Sådan gør Storebuddy

Vi har desværre ikke mulighed for at validere gyldigheden af momsnumre i dag.

Storebuddy angiver derfor, at der er tale om et salg til en virksomhed, hvis en af følgende er opfyldt:

 1. Der er angivet et virksomhedsnavn på betalingsadresse
 2. Der er angivet data i CVR-attributten
 3. Der er angivet et EAN-nummer i EAN-attributten.

Hvis du har aktiveret B2B-validering i opsætningen af dine automatiseringer, vil det medfører, at dine salg vil blive bogført som momsfrie, hvis ovenstående er gældende (og der er tale om et salg inden for EU).
Det er i dette tilfælde vigtigt, at du selv sikrer, at der er angivet et gyldigt CVR-nummer på den oprettede faktura. Det gør Storebuddy ikke automatisk.

Hvis B2B-validering er deaktivering vil salget blive behandlet som et salg til en privatperson, og derfor være momspligtigt.