Opgraderes og nedgraderes mit abonnement automatisk?

Dit abonnement op- og nedgraderes ikke automatisk. Hvis du fx har en pakke med 150 salg, og du har 175 salg i perioden, så importerer vi alle 175 salg - men bogfører "kun" de første 150. 

Du kan selv vælge, om du ønsker at opgradere abonnementet, og derved få bogført de overskydende salg.

Alternativt kan du vente til den næste periode starter, og faktura-tælleren nulstilles. Så kan du genstarte bogføringen af de 25 standsede salg. Så skal du blot være opmærksom på, at du "kun" har 125 ordre tilbage i denne periode.