Overførsel af historik

Indtil automatisk overførsel er aktiveret, sker der ingen overførsel af data til regnskabsprogrammet. 

Det er derfor nødvendigt manualet at markere, hvilke posteringer, der skal overføres til regnskabet, når opsætningen er afsluttet og den automatiske overførsel er aktiveret. 

Herunder gennemgås, hvor det gøres. 

VIGTIGT

Data fra salgskanal, betalingsgateway samt indløser(e) starter umiddelbart efter oprettelse af en integration.


Hvis integrationerne ikke oprettes samtidigt, kan der derfor være transaktioner, hvor ordrerne mangler eller ordrer, hvor transaktionerne ikke er importeret. 

Vi arbejder på en service, som automatisk henter historik i overensstemmelse med den angive startdato. Således der altid er sammenhæng mellem importerede ordrer og transaktioner.

Indtil denne service er klar, bedes du kontakte Storebuddy-supporten om en balance-rapport, når du har bogført historikken. Derved sikres det, at der er overensstemmelse med håndterede ordrer, betalinger samt udbetalinger, ligesom vi kan være behjælpelig med at hente manglende historik. 

Salg

Når ordrer oprettes eller opdateres i din salgskanal, så gennemgår Storebuddy hvorvidt ordren er klar til, at blive bogført på baggrund af ordrens aktuelle status i salgskanalen

Hvis ordren er klar til bogføring starter bogføringsprocessen automatisk. 

Genstart bogføring

Ind i mellem sker det, at der ligger salg, hvor bogføringsprocessen er standset. Det kan skyldes, at den månedlige bogføringskvote var opbrugt, eller der ikke kunne skabes forbindelse med dit regnskabsprogram. Det kan f.eks. også være sket, at du har tilføjet en ny betalingsmetode i din webshop, som du ikke har sat op i Storebuddy endnu.

Når der sker en fejl og bogføringsprocessen ikke er fuldendt markeres ordre med label med teksten Mislykket.

Ved disse ordrer, skal bogføringsprocessen genstartes manuelt. Du kan starte/genstarte bogføringsprocessen, således Storebuddy forsøger at bogføre ordren.

Starte/Genstarte bogføring

Gælder "Salg" (ordrer) og "refunderinger" (kreditnotaer)

Er du ny i Storebuddy, så kan der være ordrer der skal overføres til regnskabsprogrammet manuelt.

1. Gå til > "Konto"  øverst til venstre i Storebuddy

2. Vælg den pågældende "forretning"

3. I sidemenuen til venstre vælger du "bogføring"

4. Vælg "Salg"

5. Markér alle ved at sætte flueben i boksen ved siden af "Ordre no."

Genstart_bogf_ring.png

5. Vælg "Bogfør"

Storebuddy vil nu overføre ordrerne til regnskabsprogrammet

TIP

Du kan med fordel filtrere de salg, som du skal have bogført. Du kan læse mere om, hvordan du filtrerer i guiden: Sådan bruger du ordrefilteret

 
Køsystem

Regnskabsprogrammernes API'er tildeler nogen gange samme bilagsnummer til to forskellige ordrer, hvis de bliver overført for hurtigt. Derfor har vi bygget et kø-system, så vi er sikre på at ordrenumre i din webshop ikke blandes sammen på de samme bilagsnumre i regnskabsprogrammerne.

Hvad betyder det, når min ordre er "sat i kø"?

Når en ordre er sat i kø, betyder det at vi har startet overførslen og - eventuelt bogføringen af ordren (afhænger af din opsætning).

Derfor gør vi opmærksom på, hvilke ordre der aktuelt behandles af Storebuddys kø-system. At ordren er sat i kø betyder ikke den er blokeret. Det betyder at den er ved at bliver overført.

Når en ordre er sat i kø vil du nu se et lille ur ude til højre i oversigten.

Holder du musen henover ikonet vil du kunne se hvornår du har igangsat overførsel/bogføring af ordren. 

Betalinger og tilbagebetalinger

Hvis du er ny kunde, så kan der være betalinger der skal overføres manuelt, eller betalinger der skal "låses op". Her vil der fremgå et låseikon på betalingslinjen, som du kan trykke på. Ligeledes kan der være fejl i nogle betalinger, som betyder bogføring skal genstartes. Du kan følge nedenstående guide for at se hvordan du starter bogføring af betalinger.

1. Gå til > "Konto"  øverst til venstre i Storebuddy

2. Vælg den pågældende "forretning"

3. I sidemenuen til venstre vælger du "bogføring"

4. Vælg "betalinger" > og "Betalingsgateway"

5. Markér alle ved at sætte flueben i boksen ved siden af "Betalings id"

Genstart_betalinger.png

6. Vælg "Bogfør"

Er salget bogført via fakturaoprettelse?

Er det oprindelige salg bogført ved at vi har oprettet en faktura, i dit regnskabsprogram, kan du benytte regnskabsprogrammets krediteringsfunktion. Nedenfor finder du guides til, hvordan det klares:

VIGTIGT

Når du registrerer tilbagebetalingen, skal det ske på den tilgodehavende-konto, som betalingen oprindeligt blev bogført på. Har du fulgt vores guides, bør dette være din "Indløser tilgodehavende konto".

 
Udbetalinger

Når du skal bogføre dine udbetalinger, skal du logge ind i Storebuddy, og klikke på udbetalinger i menuen.

1. Gå til > "Konto"  øverst til venstre i Storebuddy

2. Vælg den pågældende "forretning"

3. I sidemenuen til venstre vælger du "bogføring"

4. Vælg "udbetalinger"

Du mødes nu af en oversigt over de udbetalinger Storebuddy har importeret. I oversigten kan du blandt andet se, hvorvidt udbetalingen er bogført eller om den afventer. 

Når du klikker dig ind på en udbetaling, som endnu ikke er bogført, kommer du til en ny side, hvor alle detaljerne for udbetalingen fremgår.

5. Klik på en udbetaling

6. Tryk på "bogfør"

TIP

Gebyrerne for de enkelte transaktioner er ikke opsummeret under "Andre gebyrer". Dette felt angiver kun, hvis der er er opkrævet samlet gebyrer, eller hvis den konkrete indløser ikke angiver gebyret på transaktionsniveau.

 
Bemærk at du kun kan bogføre én af gangen. Der findes endnu ikke mulighed for massehandlinger på udbetalinger.