Rabatkoder i Dandomain

Når du benytter rabatkoder i Dandomain, skal du sikre, at der er angivet et Rabatvarenummer og en Rabattekst. 

Hvis der ikke angives et Rabatvarenummer og en Rabattekst, kan vi ikke bogføre salget da varelinjen ikke kan oprettes i regnskabsprogrammet.

Håndtering af fejlramte ordrer

Er fejlen opstået, og du har en ordre, som ikke kan bogføres, fordi der mangler et Rabatvarenummer eller en Rabattekst, så skal du tilføje informationen på ordren inde i Dandomain - se eksempel nedenfor. 

Når data er opdateret i Dandomain, bliver ordren automatisk opdateret og bogført fra Storebuddy.