Udbetalinger fra indløser

For hver indløser, som du har tilknyttet i Storebuddy, skal du angive, hvordan udbetalinger ønskes bogført.

Gældskontoen skal være den samme som tilgodehavendekontoen

Opsætning

Du angiver opsætningen ved at gå til:

 1. Klik på "forretningen" øverst til højre når du er logget ind i Storebuddy
 2. Vælg den pågældende "forretning" fra drop-down menuen og klik på "indstillinger" til højre for
 3. Ude til højre for "bogføring" klikker du på "Håndtering af udbetalinger fra indløser(e)":

 4. Klik på den indløser, som skal opsættes.

Du bliver nu præsenteret for en ny side, hvor du skal angive, hvordan udbetalinger fra den aktuelle indløser skal bogføres. 

Under sektionen bogføringsmetode, kan du vælge mellem:

 • Standard
 • Nets-dankort

Som udgangspunkt skal du altid vælge Standard, medmindre det er Dankort-udbetalinger du modtager fra Nets, da disse udbetales enkeltvis.

 • Fravælg bogføring:
  Her vælger du, om udbetalingerne fra indløseren skal bogføres.
 •  Følger virksomhedens regnskabsår kalenderåret? (kun hvis du benytter e-conomic):
  Dette betyder, om det regnskabsår som vi skal bogføre i, om det går fra 01/01 til 31/12.

 • Kassekladde (kun hvis du benytter e-conomic): 
  Her skal du angive, hvilken e-conomic kassekladde vi skal bogføre i. Har du brug for hjælp til at oprettet en ny kassekladde i e-conomic, kan du følge linket her:
  Opret kassekladde i e-conomic.

 • Tilknyt e-conomic afdelingskode (kun hvis du benytter e-conomic): 
  Hvis der skal afdelingskode på udbetalingerne i e-conomic, så skal dette vælges her.

 • Bankkonto: 
  Her skal du vælge den konto i dit regnskabsprogram, som repræsentere den konto i din bank, hvor pengene indbetales.

 • Gebyrer: Her skal du angive den konto, som gebyret, som din indløser opkræver, skal bogføres på. 

 • Tilgodehavendekonto: Her skal du vælge den regnskabskonto, som angiver hvor mange penge du aktuelt har tilgode hos indløseren. Se eventuelt: Hvad er en tilgodehavendekonto?

 • Gældskonto:
  Gældskontoen skal som udgangspunkt være den samme som tilgodehavendekontoen. Dog med undtagelse af Klarna, som på nuværende tidspunker er den eneste indløser som du kan have gæld til. Denne konto skal oprettes i passiverne, og vælges i dette felt.

VIGTIGT

Husk at du kan aktivere automatik overførsel til regnskabsprogrammet. Se mere i guiden Aktivering af automatisk overførsel.