Anbefalede WooCommerce ordrestatusser som bogføringsstatus

WooCommerce arbejder med følgende ordrestatus (listen stammer fra denne WooCommerce guide).

woocommerce-order-process-diagram-500x137.png

  • Fakturering ved ordre-afsendelse: Hvis der er tale om ordrer, som skal faktureres (bogføres), når ordren betales - hvilket er tilfældet når kunden betaler kontant eller via kreditkort - anbefaler vi, at du vælger status Completed og refunded.
  • Fakturering ved ordre-afgivelse: Ved salg hvor kunden skal betale via faktura - og derfor skal modtage denne inden vare afsendes - anbefaler vi, at du vælger status Processing og Completed. 

 Du kan se i guiden Ret automatisering, hvordan du tilretter ordrestatus. I guiden Hvordan genstarter jeg bogføringen af en ordre? kan du se, hvordan du bogfører ordrer, der har "siddet" fast grundet mismatch mellem ordrestatus og opsætning.